Památky a zajímavosti

Ruční papírna se nachází v Olomouckém kraji, 10 km severně od města Šumperka na jihozápadním okraji lázeňské obce Velké Losiny, po levé straně státní silnice č.11 ze Šumperka přes Červenohorské sedlo do Jeseníku.
V obci a blízkém okolí můžete navštívit další významné historické památky – renesanční žerotínský zámek s rozlehlým anglickým parkem (národní kulturní památka), farní kostel, dřevěné kostelíky v Žárové a Maršíkově i areál velkolosinských sirných lázní s rozsáhlým parkem a otevřeným termálním koupalištěm.

Památky ve Velkých Losinách a blízkém okolí

Státní zámek Velké Losiny a zámecký park
zamek-velke-losiny-01Renesanční zámek ve Velkých Losinách (Národní kulturní památka).
Stavebníkem pozdně renesančního zámku s arkádovým nádvořím byl v poslední čtvrtině 16. století Jan mladší ze Žerotína – významná postava dějin zdejšího regionu. Stál rovněž u zrodu proslulých sirných termálních lázní, byl stavebníkem losinského farního kostela, zakladatelem papírenského mlýna i celé řady dalších panských hospodářských podniků.
Renesanční stavba byla koncem 17. století rozšířena o barokní křídlo, uzavírající arkádové nádvoří. Zámek připomíná i období neblaze proslulých čarodějnických inkvizičních procesů z let 1678 – 93, o kterých pojednává kniha Václava Kaplického „Kladivo na čarodějnice“ i stejnojmenný film Otakara Vávry. Sídlem jedné z větví moravského rodu pánů ze Žerotína byl losinský zámek až do počátku 19. století (1802), kdy se jeho novými majiteli stali Liechtenštejnové. Velmi cenné jsou zdejší unikátní původní pozdně renesanční interiéry i s částí zachovaného mobiliáře, bohaté umělecké sbírky nástěnných tapiserií, obrazů a zbraní. Architektonicky významný areál zámku i s přilehlým parkem je veřejnosti přístupný.
tel.: 583 248 380
www.losiny-zamek.cz

Farní renesanční kostel sv. Jana Křtitele ve Velkých Losinách
farni-kostelFarní renesanční kostel sv. Jana Křtitele ve Velkých Losinách Kostel vybudovaný v letech 1599 – 1603 Janem mladším ze Žerotína na místě staršího dřevěného luteránského kostela. Patří do skupiny pozdně renesančních kostelů Šumperska společně s kostelem sv. Vavřince v Sobotíně (1605) a kostelem archanděla Michaela v Branné (1612). Jde o největší vesnickou kostelní architekturu na Moravě. Stavbu chrámu doplňuje hranolová věž z poslední čtvrtiny 16.století. Renesanční prostor s vnitřní, převážně barokní výzdobou, jež byla významně doplněna na přelomu 19. a 20.století, obsahuje řadu cenných památek. K nejvýznamnějším náleží křížová cesta F.A.Sebastiniho z roku 1782. Pod kostelem situována původní žerotínská rodinná krypta. Roku 1725 na severní straně kostela přistavěna Janem Ludvíkem ze Žerotína (1691–1761) barokní kaple sv.Kříže s novou rodinnou hrobkou po jejím obvodu.

Dřevěný kostelík sv. Michaela v Maršíkově
kostel-marsikovDřevěná roubená podélná sakrální stavba původně luteránského kostela z roku 1609, ukončená polygonálním závěrem. Nad střešním hřebenem vestavěná osmiboká věž. Památka je významným dokladem pozdně renesanční rustikální architektury. Cenný interiér a mobiliář, vnitřní rokoková výzdoba z let 1776–7. Do roku 1900 se okolo kostela nacházel hřbitov obehnaný kamennou zdí.  

 


Dřevěný kostelík sv. Martina v Žárové Kostel
kostel-zarovaŽárová Dřevěný kostelík z období let 1610 – 1611, další významná památka rustikální renesanční architektury. Podélná stavba s polygonálním závěrem, vestavěnou kvadratickou věží, předsíní a obdélníkovou sakristií. V porovnání s maršíkovským kostelem je žárovská památka o něco menší a méně výpravná, avšak jak zvenčí, tak v interiéru zůstala takřka zakonzervována v původní formě. Kostelík zasazený do krásného podhorského prostředí je obklopen malým hřbitovem a obehnán kamennou zdí.
  


Barokní špýchar – sýpka bývalého žerotínského vrchnostenského dvora ve Velkých Losinách
barokni-sypkaSoučást bývalého žerotínského zámeckého vrchnostenského dvora ve Velkých Losinách. Budovu sýpky nechal vystavět v roce 1729 držitel panství Jan Ludvík ze Žerotína. Monumentální barokní stavba o rozměrech 48×18m, nad kamenným vstupním portálem umístěna pískovcová kartuše s erbem hrabat ze Žerotína – Lilgenau. Objekt po zdařilé rekonstrukci střechy a fasády je nynějším majitelem stále využíván k hospodářským účelům, není veřejnosti přístupný. 

 

Areál velkolosinských sirných lázní s parkem a termálním koupalištěm
sirne-lazne-01Bohatá historie velkolosinských sirných termálních lázní sahá až do 16. století a řadí je mezi nejstarší moravské lázně s nejdelší tradicí. První písemná zpráva o „teplici losinské“ pochází z roku 1562. Blahodárné účinky zdejších pramenů vysoce ocenil již v roce 1580 lékař Tomáš Jordán z Klauseburku v odborném díle „O vodách hojitedlných, aneb teplicech moravských“.
 

sirne-lazne-02Dnešní lázeňský areál ve Velkých Losinách je stále využíván především k léčebným účelům. Pro ostatní návštěvníky je přitažlivý zejména rozsáhlým přírodním anglickým parkem, otevřeným termálním koupalištěm a kulturním životem lázeňského místa.

Termální lázně Velké Losiny – oficiální stránky 

 

Turistické zajímavosti okolního regionu
Přečerpávací vodní elektrárna ČEZ Dlouhé stráně

PVE-elektrarnaPřečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně se nachází v Jeseníkách na říčce Divoká Desná, u obce Loučná nad Desnou (10 km od Velkých Losin). Byla postavena v letech 1978-1996 s celkovým výkonem 650 MW. Princip spočívá v přečerpání vody z dolní nádrže do horní v době přebytku energie a naopak – v odběrových špičkách vypouštěním horní nádrže se výrábí elektrická energie vturbinovém soustrojí. Horní nádrž je vybudována v nadmořské výšce 1350 m. Dvě turbíny – reverzní soustrojí o výkonu 2×325 MW – jsou umístěny v podzemní kaverně, kde se dále nacházejí komunikační, technologické a větrací tunely a štoly o celkové délce 8,5 km. Informace o možnostech prohlídky a objednávky exkurzí: Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně
Informační centrum Elektrárny Dlouhé Stráně provozuje firma K3 SPORT, s.r.o. IC je zároveň výchozím místem prohlídek elektrárny a nachází se v Koutech nad Desnou čp.1 (u vlakového nádraží), telefon pro objednávky - pracovní dny 8 - 16 hod. - 585 438 100, 602 322 244 ; telefon o víkendech 583 283 282.


Železniční trať Šumperk – Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou.
Zeleznice DesnOdbočka železniční trati Zábřeh na Moravě – Šumperk – Sobotín (v provozu od roku 1871), vybudovaná v letech 1903 – 1904 v úseku Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou. Po povodni roku 1997 byla trať velmi poškozena, značným úsilím zdejších obcí znovu obnovena a uvedena do provozu v roce 1998. Dnes v majetku Svazku obcí údolí Desné. Železnice vede údolím řeky Desné ze Šumperka do Petrova nad Desnou, pokračuje do Velkých Losin a dále do podhorského letoviska Koutů nad Desnou, výchozího místa řady turistických tras v oblasti Hrubého Jeseníku.

Železnice Desná - oficiální stránky provozovatele

Aktuality