Všeobecné podmínky služby on-line rezervace prohlídky

 • on-line rezervační systém slouží k objednávkám vstupenek na prohlídku Ruční papírny - Muzea papíru pro jednotlivé návštěvníky i organizované turistické výpravy a skupiny
 • databáze on-line rezervace vstupenek pro následující kalendářní den je uzavřena vždy v 17:00 hodin přecházejícího dne - do této doby lze vstupenky rezervovat bez jakéhokoliv časového omezení; v aktuální den prohlídky je možno rezervaci učinit pouze telefonicky (telefon 583 248 433)
 • prohlídky jsou vedeny pouze ve skupinách s odborným výkladem průvodce za účasti maximálně 40 osob v 1 prohlídkové skupině; rezervovaná místa mohou být v případě zájmu o daný prohlídkový termín doplňována dalšími zájemci až do naplnění maximálního počtu osob ve výpravě; v prohlídkových skupinách nelze z provozních důvodů navyšovat stanovené početní limity
 • prohlídky začínají v době turistické sezóny (květen - září) zpravidla v intervalech po 30 minutách, mimo sezónu (říjen - duben) každou celou hodinu, není-li v přehledu prohlídkových termínů uvedeno jinak
 • obvyklá doba trvání prohlídky po stanovené prohlídkové trase je přibližně 60 minut s výkladem průvodce (v českém jazyce)
 • on-line systém není určen pro hromadné rezervační požadavky obchodně komerčního charakteru (např.pro subjekty organizující hromadné zájezdové komerčně-prodejní akce)
 • objednavatel (subjekt cestovního ruchu, organizace, fyzická osoba) může do systému vložit nejvýše 5 rezervačních požadavků pro jeden kalendářní měsíc (rezervace nad stanovený limit administrátor z databáze automaticky odstraní); vyšší počet požadavků na objednávky vstupenek lze akceptovat jen po předcházející dohodě se správou objektu
 • prohlídky lze rezervovat v dosud neobsazených, volných termínech, v časovém rozsahu aktuální otevírací doby Muzea papíru, a to až do naplnění početní kapacity jednotlivých prohlídek; ke každé potvrzené objednávce - rezervačnímu požadavku - je systémem automaticky přidělen číselný registrační kód pro jednoznačnou identifikaci objednavatele
 • rezervováním vstupenek objednavateli nevzniká právo samostatné prohlídky; v případě dalšího zájmu a podle skutečně zakoupeného počtu vstupenek může být počet návštěvníků ve skupině doplňován až do výše maximálního limitu
 • nejpozději 10 minut před sjednaným začátkem prohlídky je nutno rezervované vstupenky uhradit a vyzvednout v pokladně Muzea papíru; přitom je objednavatel povinen sdělit registrační číselný kód, jenž mu byl rezervačním systémem přidělen; v opačném případě rezervace zaniká bez nároku na náhradu termínu a nevyzvednuté rezervované vstupenky budou uvolněny k dalšímu prodeji
 • standardní forma úhrady vstupného je platba v hotovosti nebo platební kartou; jiné formy úhrady pouze po předchozí dohodě
 • v případě změny termínu rezervace popř. celkového stornování objednávky použijte stornovacího formuláře nebo kontaktujte telefonicky správu objektu
 • cizojazyčný výklad : jednotliví návštěvníci a skupiny do 10 osob - doporučujeme zapůjčení (zakoupení) tištěného cizojazyčného průvodcovského textu - německy, anglicky; pro skupiny o více jak 10 osobách poskytujeme cizojazyčného průvodce dle aktuální dostupnosti v daném termínu; prohlídku s cizojazyčným průvodcem potvrdí po dohodě správa objektu; stávající jazykové volby - německy,anglicky

Aktuality