Motto: Spoluprací s dalšími unikátními papírnami zvyšujeme pravděpodobnost zdárného zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO

MUPA1165
Dohoda o spolupráci

Dne
15. dubna 2015 představitelé Ruční papírny Velké Losiny a Muzea Papírnictví v Dusznících-Zdroji svým podpisem „Dohody o spolupráci" zahájili cestu k přeshraničnímu zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO.                                                                         

Podpisy
Ve trojici do UNESCO

Na konferenci "Praktick
á správa historických pomníků - příklad papírenského mlýnu v Dušnících-Zdroji", proběhlo slavnostní podepsání intenčního dopisu, týkajícího se spolupráce mezi papírnami ve Velkých Losinách, v polských Dušnících-Zdroji a německém Homburgu. Dohoda zvyšuje šanci na zapsání tří objektů na Seznam světového dědictví UNESCO jako sériového přeshraničního statku. Více
  

  

konference
Posilujeme spolupráci díky mikroprojektům

Polsko-české pohraničí je jediným místem na světě, kde méně než 100 km od sebe existují dva historické mlýny papíru: ve Velkých Losinách a Dušnících-Zdroji. S cílem chránit a podporovat tyto jedinečné kulturní památky, vznikl projekt  „Na stezce společné dědictví“, spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj (Interreg V-Česká republika-Polsko 2014-2020) prostřednictvím Euroregionu Glacensis.Více

 


 

 

Aktuality