Posilujeme spolupráci díky mikroprojektům

publicita EFRR Glacensis

Polsko-české pohraničí je jediným místem na světě, kde méně než 100 km od sebe existují dva historické mlýny papíru: ve Velkých Losinách a Dušnících. S cílem chránit a podporovat toto jedinečné kulturní dědictví, vznikl projekt „Na stezce společné dědictví“, financovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj (Interreg V-Česká republika-Polsko 2014-2020) prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Výsledky projektu byly prezentovány na konferenci ve Velkých Losinách 16. a 17. května 2018. Mezi řečníky byli: starostka obce Velké Losiny Jana Stará, ředitel Muzea papírenství Maciej Szymczyk, ředitel Ruční papírny Petr Fouček, majitel mlýna v Homburgu Johannes Follmer, zástupce University ve Vratislavi Radosław Glinski, Anna Marconi-Betka z Národního památkového ústavu ve Varšavě, Věra Kučová z Generálního ředitelství Národního památkového ústavu v Praze a víceprezident NPÚ ICOMOS Marek Konopka. Jménem maršálka Dolnoslezského Cezary Przybylského přečetl blahopřejný dopis Bartosz Bartniczak, ředitel Evropského seskupení pro územní spolupráci Novum. Zdravici za Olomoucký kraj přednesl náměstek hejtmana Milan Klimeš a Renata Gajek-Bogusz přečetla dopis od Starosty Kłodzka Macieje Awiżenia.

V rámci mikroprojektu byla provedena bádání v celé historii papíren na základě archivních dokumentů, dendrochronologické analýzy, architektonických studií a zkoumání stavebních materiálů. Výsledky potvrdily, mimo jiné, změnu datování papírenského mlýna v Dušnících. Ukázalo se, že jeho nejstarší jihozápadní roh pochází z doby před rokem 1562 a je pozůstatkem původního papírenského mlýnu. Badatelská činnost, propagační film, letáky a publikace byly vydány v několika jazykových verzích a prezentovány na konferenci. V souladu s programem konference účastníci navštívili druhý den objekt Ruční papírny včetně výrobních   prostor manufaktury a další atrakce Velkých Losin.

Konference ve Velkých Losinách byla také příležitostí k setkání zástupců papíren ve Velkých Losinách, Dušnících a Homburgu. Všechny tři památky spolupracují na přeshraničním zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO, a pro zvýšení pravděpodobnosti tohoto aktu, byla upřesněna činnost v následujícím období.

Jedním z hlavních témat konference bylo také navázání spolupráce se státními, samosprávnými a ochranářskými orgány. Pouze prostřednictvím jejich zapojení bude možné vytvořit společný turistický produkt, jehož cílem je upevnit a šířit znalosti o historii techniky a kultury. 

Film ikona 


Titulka publikace CZ PL 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality