V trojici do UNESCO

Zástupci Muzea papírenství a Polského národního komitétu Mezinárodní rady památek a sídel ICOMOS uspořádali dne 1. prosince v Dušnících-Zdroji konferenci na téma „Praktická správa historických pomníků na příkladu papírenského mlýnu v Dušnících-Zdroji".

Kromě předložení řízení nejcennějších kulturních statků bylo důležitým cílem konference také analyzovat průběh příprav papíren k zápisu na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. V různých evropských zemích se dochovalo do dnešních dnů jen přibližně 30 papíren, mezi něž patří Muzeum papírnictví  v Dušnících-Zdroji i jeho partneři – od roku 2015 Ruční papírna Velké Losiny v České republice a papírenský mlýn v německém Homburgu, který se připojil v letošním roce. V rámci konference, které se zúčastnila spousta významných osobností, bylo podepsáno „Prohlášení o společném záměru a spolupráci" všech tří papíren.
TV Klodska

Deník

Aktuality